Kamis, April 11, 2013

REVOLUSI SAINS MUSLIM


Oleh: Nirmala, Rosmariyani, Indo Upe dan Andi Alfian (Mahasiswa Jurusan Matematika Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar)

Sains muslim pada abad pertengahan
Dalam sejarah sains, sains Islam merujuk kepada sains yang dikembangkan dalam lingkungan tamadun Islam di antara abad ke-8 dan ke-16, sewaktu apa yang disebut sebagai Zaman kegemilangan Islam. Ia juga dikenali sebagai “ sains Arab ” karena kebanyakan teks pada zaman itu di tulis dalam bahasa Arab, bahasa yanbg menjadi lingua franca tamadun Islam. Namun, bukan semua ahli sains pada zaman itu Muslim atau Arab.sebilangan ahli sains terkemuka yang menyumbang kepada sains dalam tamadun Islam bukan berketurunan Arab (yang paling terkemuka ialah orang Parsi), dan ada juga ahli sains yang bukan Muslim.
Ada beberapa pandangan berlainan di kalangan sejarawan sains berkaitan sains islam. Pandangan traditional, contohnya pandangan yang dipegang Bertrand Russell, memegang bahwa sains Islam, sementara mengkagumkan dalam banyak cara, berkurangan tenaga intelek yang diperlukan untuk membuat inovasi, dan nilai utamanya ialah sebagai penyimpan ilmu kuno dan pengirim kepada Eropah Zaman Pertengahan. Para pengulang kaji seperti Abdus Salam dan George Saliba, pula berpegang bahwa suatu Revolusi Saintifik Islam muncul sewaktu Zaman Pertengahan, satu ungkapan yang digunakan para sarjana seperti Donald Routledge Hill dan Ahmad Y Hassan untuk menyatakan pandangan bahwa Islam merupakan daya pendorong pencapaian orang Islam.
Robert Briffault, seorang sezaman dengan Russell, pula melihat sains Islam sebagai pengasas sains modern. Pandangan pengajian terkini seperti ditonjolkan Toby E.Huff, Will Durant, Fielding H. Garrison, Muhammad Iqbal Hossein Nasr dan Bernard Lewis, ialah para ahli sains Islam menyumbang kepada pengasasan sains bereksprerimen melalui sumbangan mereka kaedah saintifik serta pendekatan empirik, bereksperimen dan kuantitatif yang dibawa kepada penyelidikan, maupun usaha mereka tidak boleh dikatakan suatu revolusi sains, seperti yang telah berlaku pada zaman awal Eropah modern yang membawa kepada kemunculan sains modern, melainkan Kitab Optik karya Ibn Al-Haitham yang dianggap ramai sebagai satu revolusi dalam bidang optic dan persepsi penglihatan.
1.            Peneliti Islam pada Abad Pertengahan   
  Sewaktu penaklukan awal Islam, tentara Arab Muslim, yang pada asasnya dipimpim oleh Khalid ibn al-Walid, menakluki Empayar Parsi Sassanid dan lebih dari setengah Empayar Byzantine, dan melanjutkan Kekhilafahan Arab sepanjang Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara, diikuti pengembangan selanjutnya di sepanjang Pakistan, Itali selatan dan Semenanjung Iberia yang dikenal dengan Khilafah Islamiyah. Oleh sebab itu, khilafah Islam mewarisi ilmu dan kemahiran Timur Tengah silam, Greece, Parsi dan India.
Seni pembuatan kertas  diperoleh dari pada bantuan China dalam Pertempuran Talas (751 M), dan ini membawa kepada pembinaan kincir kertas di Samarkanddan Baghdad. Orang Arab memperbaiki teknik-teknik China dengan menggunakan kain buruk linen yang diperbuat dari pada kulit kayu kertau (mulberi).
Ahli Sains Arab dan ahli sains Iran tinggal dan mengamalkan ilmu masing-masinh di tanah jajahan Islam sewaktu Zaman Kegemilangan Islam, walaupun bukan semua ahli sains dalam peradaban Islam berbangsa Arab atau beragama Islam. Sesetengah sarjana membantah penggunaann istilah “Arab-Islam” karena dirasakan istilah itu tidak menggambarkan para sarjana Timur yanmg telah menyumbang kepada sains pada zaman itu.
Sewaktu Zaman Kegemilangan Islam, para sarjana Islam membuat pengembangan penting kepada sains, matematik, ilmu falak, kejuruteraan, dan bidang-bidang lain. Sewaktu ini, falsafah Islam awal berkembang dan sering memainkan peranan pangsi dalam perdebatan saintifik tokoh-tokoh utama, biasanya ahli sains dan ahli falsafah.
Bilangan karya penting dan asli Arab yang ditulis dalam bidang sains matematik adalah lebih besar dari pada jumlah gabungan karya Bahasa Latin dan Bahasa Yunani dalam bidang yang sama.
2.      Institusi saintifik
Terdapat beberapa institusi penting tidak wujud pada zaman kuno diasaskan dalam dunia Islam Zaman Pertengahan: contoh-contoh utama termasuklah hospital awam (yang menggantikan kuil penyembuhan dan kuil tidur) dan hospital psikiatri, Perpustakaan awam dan perpustakaan pinjaman, universiti yang mengurniakan ijazah, dan balai cerap ilmu falak yang berfungsi sebagai institute penyelidikan (berlainan dengan pos pemerhatian pribadi yang terdapat dalam zaman kuno), dan waqaf.
3.      Kemerosotan
Dipercayai sains Islam mula merosot pada abad ke-12 dan ke-13. Walaupun tamadun Islam pada masa itu masih menghasilkan ahli sains, hakikat ini lebih pengecualian dari pada kebiasaan. Namun, maupun zaman ini disebut “ zaman kemerosotan” sains Islam, dari segi ilmu falak, ia sebenarnya zaman yang amat berdaya keluarannya di mana teori-teori ilmu falak yang bermutu tinggi dihasilkan. Karya Ibn al-Shatir (1304-1375 M) di Damsyik menjadi contoh yang menarik. Keadaan demikian juga terdapat dalam bidang-bidang lain seperti perubatan dengan karya-karya Ibn al-Nafis dan Serafeddin Sabuncuoglu, dan sains social dengan Ibnu Khaldun dan Muqaddimahnya (1370 M).
Satu faktor  yang diutarakan sebagai penyebab kemerosotan ini ialah cabaran terhadap teologi rasional Muktazilah oleh teologi ortodoks Ash’ari seperti yang ditonjolkan dalam kitab Tahafut al-falasifa ( Ketakpaduan Ahli Falsafah ) hasil penulisan Imam Al-Ghazali. Tafsiran ini diutarakan Ignaz Goldziher, ahli Orientalis Yahudi dari Hungary yang memercayai bahwa terdapat penentangan di antara teologi ortodoks dengan sains yang dipengaruhi adat serta pemikiran Yunani. Namun, kesarjanaan baharu mencabar pandangan tradisional ini. Beberapa sarjana menunjukkan bahwa aliran teologi Ash’ari sebenarnya menyokong sains dan hanya membangkang falsafah spekulatif, dan beberapa ahli sains agung Islam penganut teologi Ash’ari.
Satu lagi faktor yang dikemukakan sebagai penyebab sains Islam ialah kitaran ekuiti (kitaran kesaksamaan) berdasarkan model masyhur Asabiyyah (kebangkitan dan kemerosotan tamadun) Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa kemerosotan itu ekoran kesan ekonomi dan politik dan bukan agama.
4.      Kaedah saintifik
Kaedah-kaedah awal ujikali dibangunkan oleh Jabir (bagi kimia), Imam Al-Bukhari (bagi sejarah dan sains hadith), Al-Kindi (bagi Sains Bumi), Ibnu Sina (bagi perubatan), Al-Biruni (bagi ilmu falak dan mekanik), Ibn Zuhr (bagi pembedahan), dan Ibnu Khaldun (bagi sains social). Pengubahan terpenting kaedah sains, yakni penggunaan ujikali dan pengkuantitian untuk membedakan teori-teori saintifik yang secara aman empiric tetapi berrsaing, diperkenalkan oleh ahli sains Islam.
Kaedah saintifik Ibn Al-Haithum sama dengan kaedah saintifik modern dengan arti kata kedua-dua mengandung prosedur-prosedur berikut:
1.               Pemerhatian
2.               Pernyataan masalah
3.               Perumusan hipotesis
4.               Pengujian hipotesis dengan ujikali
5.               Kajian hasil ujikali
6.               Tafsiran data dan perumusan kesimpulan
7.               Penerbitan hasil kajian

5.      Sains pertanian
Pada waktu Revolusi Pertanian Islam para ahli sains membuat kemajuan besar dalam bidang botani dan meletakkan asas sains pertanian. Ahli botani dan pertanian Islam mempamerkan pengetahuan agronomi, teknik pertanian dan ekonomi termaju dalam bidang-bidang seperti meteorology, kaji iklim, hidrologi, penggunaan tanah, dan ekonomi serta pengurusan pengusahaan pertanian. Mereka menunjukkan pengetahuan pertanian dalam bidang-bidang seperti pedologi tanah (kajian saintifik tentang pembentukan, ciri, dan penggunaan tanah), ekologi pertanian, pengairan, persiapan tanah, penamaan, pembajaan, pencantuman, pemangkasan, fitoterapi, penjagaan dan  pemeliharaan kultur dan tumbuhan, dan penuaian serta pengstoran tanaman.
Al-Dinawari (828-896 M) dianggap pengasas botani Arab karena di dalam bukunya Kitab Tumbuhan, beliau menggambarkan sekurang-kurangnya 637 jenis tumbuhan dan membincangkan evolusi tumbuhan dari lahir sehingga kematian, menggambarkan fasa ketumbuhan tanaman dan fasa bunga serta buah.
Pada kurun ke-13, ahli biologi Al-Andalus Abu Al-Abbas Al-Nabati membangunkan kaedah saintifik awal bagi botani, dengan memperkenalkan teknik empiric dan bereksperimen dalam pengujian, penggambaran dan pengenalan pelbagai materi medika, serta mengasingkan laporan yang tidak ditentukan sahkan dari pada laporan yang disokong ujian dan pemerhatian. Muridnya Ibn Al-Baitar menerbitkan Kitab al-Jamifi al-Adwiya al-Mufrada, yang dianggap himpunan botani terhebat dalam sejarah, dan merupakan bahan rujukan botani untuk waktu berkurun-kurun lamanya. Ia mengandung butiran berkenaan sekurang-kurangnya 1,400 jenis. 300 dari pada bahan yang terkandung di dalam kitab itu merupakan penemuannya sendiri. Karya Ibn Al-Baitar berpengaruh di Eropah selepas terjemahnya ke dalam Latin dalam tahun 1758 M.
6.      Kedokteran
Para pakar kedokteran Islam membuat banyak kemajuan serta sumbangan  dalam bidang-bidang perubatan, termasuk anatomi, patologi, oftalmologi, sains-sains farmaseutik termasuk farmasi dan farmakologi, fisiologi dan pembedahan.
Pada tahun 1021 M, Ibn al-Haitham (Alhazen) membuat kemajuan penting dalam pembedahan mata, semasa beliau mengkaji dan dengan tepatnya menjelaskan jujukan penglihatan dan persepsi penglihatan buat kali pertamanya dalam buku beliau, Kitab Optik (c. 1021 M).
Pada tahun 1242, Ibn al-Nafis, yang dianggap pelopor fisiologi kardiovaskular merupakan yang pertama menggambarkan system edaran pulmonary dan edaran koronari, yang menjadi asas system peredaran (system darah, pembuluh darah, limfa, dan jantung yang berkaitan dengan peredaran darah dan limfa); karena juga menggambarkan konsep terawal berkaitan metabolism, dan membangunkan atur cara fisiologi dan psikologi baharu membagi menggantikan system Ibnu Sina dan Galen, disamping menyangkal teori mereka tentang [humor], Denyutan, tulang, otot, usus, organ deria, empedu kanal, esophagus, perut, dan lain-lain.
Ibn al-Lubudi (1210-1267 M) menolak teori Empat Humor yang disokong Galen dan Hippocrates, menemukan hakikat bahwa tubuh dan pemeliharaannya bergantung secara eksklusif pada darah, menolak idea Galen bahwa wanita dapat mengeluarkan sperma, dan menemukan bahwa pergerakan arteri tidak bergantung pada pergerakan jantung,  bahwa jantung ialah organ pertama yang terbentuk di dalam tubuh janin (dan bukannya otak seperti dikatakan Hippocrates), dan tulang yang membentuk tengkorak dapat menjadi tumor.
Pembaharuan-pembaharuan perubatan lain yang asalnya dengan ahli perubatan Islam termasuk penemuan system imun, penggunaan ujian terhadap binatang, dan pemaduan perubatan dengan sains-sains lain (pertanian, botani, kimia, dan farmakologi), disamping perekaan picagari Suntikan (perubatan) oleh Ammar ibn Ali al-Mawsili di Iraq dalam abad ke-9, farmasi di Baghdad (754 M), perbedaan antara perubatan dengan farmasi pada ke-12, dan penemuan sekurang-kurangnya 2,000 bahan perubatan dan kimia.   
Kemajuan Sains dalam Sejarah Islam
Awal kemunculan dan perkembangan sains di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah ekspansi Islam itu sendiri. Dalam tempo lebih kurang 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw (632 M), kaum Muslim telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Ekspansi dakwah yang diistilahkan ‘pembukaan negeri-negeri’ (futuh al-buldan) itu berlangsung pesat tak terbendung. Bagai diterpa gelombang tsunami, satu persatu, kerajaan demi kerajaan dan kota demi kota berhasil ditaklukkan. Maka tak sampai satu abad, pada 750 M, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan Alexander the Great di Asia (Kaukasus) dan Afrika Utara (Libya, Tunisia, Aljazair, dan Marokko), mencakup Mesopotamia (Iraq), Syria, Palestina, Persia (Iran), Mesir, plus semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugis) dan India.
Pelebaran sayap dakwah Islam ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Seiring dengan terjadinya konversi massal dari agama asal atau kepercayaan lokal kedalam Islam, terjadi pula penyerapan terhadap tradisi budaya dan peradaban setempat. Proses interaksi yang berlangsung alami namun intensif ini tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan “islamisasi” (ada juga yang lebih suka menyebutnya sebagai naturalisasi, integralisasi, atau assimilasi), dimana unsur-unsur dan nilai-nilai masyarakat lokal ditampung, ditampih dan disaring dulu sebelum kemudian diserap. Hal-hal yang positif dan sejalan dengan Islam dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan, sementara elemen-elemen yang tidak sesuai dengan kerangka dasar ajaran Islam ditolak dan dibuang.
Dalam proses interaksi tersebut, kaum Muslim pun terdorong untuk mempelajari dan memahami tradisi intelektual negeri-negeri yang ditaklukkannya. Ini dimulai dengan penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani (Greek) dan Suryani (Syriac) ke dalam bahasa Arab pada zaman pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Pelaksananya adalah para cendekiawan dan paderi yang juga dipercaya sebagai pegawai pemerintahan. Akselerasi terjadi setelah tahun 750 M, menyusul berdirinya Daulat Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Khalifah al-Ma’mūn (w. 833 M) mendirikan sebuah pusat kajian dan perpustakaan yang dinamakan Bayt al-Hikmah. Menjelang akhir abad ke-9 Masehi, hampir seluruh korpus saintifik Yunani telah berhasil diterjemahkan, meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari kedokteran, matematika, astronomi, fisika, hingga filsafat, astrologi dan alchemy. Muncullah orang-orang seperti Abu Bakr al-Razi (Rhazes), Jabir ibn Hayyan (Geber), al-Khawarizmi (Algorithm), Ibn Sina (Avicenna) dan masih banyak sederetan nama besar lainnya.
Kegemilangan itu berlangsung sekitar lima abad lamanya, ditandai dengan produktifitas yang tinggi dan orisinalitas luar biasa. Sebagai ilustrasi, al-Battani (w. 929) mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemy, mengamati mengkaji pergerakan matahari dan bulan, membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, merancang pembuatan pelbagai instrumen observasi, termasuk desain jam matahari (sundial) dan alat ukur mural quadrant. Seperti buku-buku lainnya, karya al-Battani pun diterjemahkan ke bahasa Latin, yaitu De scientia stellarum, yang dipakai sebagai salah satu bahan rujukan oleh Kepler dan Copernicus. Kritik terhadap teori-teori Ptolemy juga telah dilontarkan oleh Ibn Rusyd (w. 1198) dan al-Bitruji (w. 1190). Dalam bidang fisika, Ibn Bajjah (w. 1138) mengantisipasi Galileo dengan kritiknya terhadap teori Aristoteles tentang daya gerak dan kecepatan. Demikian pula dalam bidang-bidang lainnya. Bahkan dalam hal teknologi, pada sekitar tahun 800an M di Andalusia (Spanyol), Ibn Firnas telah merancang pembuatan alat untuk terbang mirip dengan rekayasa yang dibuat Roger Bacon (w. 1292) dan belakangan dipopulerkan oleh Leonardo da Vinci (w. 1519).
Faktor Pemicu Kejayaan Sains
Melihat prestasi gemilang itu, wajarlah jika kemudian muncul pertanyaan bagaimana semua itu dapat terjadi? Jika dikaji dan ditelusuri dengan teliti, faktor-faktor yang telah memungkinkan dan mendorong kemajuan sains di dunia Islam pada saat itu ada lima. Pertama, berkat kesungguhan dalam mengimani mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah itu lahirlah individu-individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islami. Kedua, adanya motivasi agama. Seperti kita ketahui, kitab suci al-Qur’an banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca (iqra’), melakukan observasi, esplorasi, ekspedisi (siru fil ardhi), dan berfikir ilmiah rasional.
Al-Qur’an juga mengecam keras sikap dogmatis atau taklid buta. Begitu gencarnya ayat-ayat itu didengungkan, sehingga belajar atau mencari ilmu pengetahuan diyakini sebagai kewajiban atas setiap individu Muslim, dengan implikasi berdosalah mereka yang tidak melakukannya. Pada dataran praktis, doktrin ini membawa dampak sangat positif. Ia mendorong dan mempercepat terciptanya masyarakat ilmu (knowledge society) dan budaya ilmu (knowledge culture), dua pilar utama setiap peradaban.
Ketiga adalah faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara lain jika bukan terutama oleh kondisi masyarakat Islam yang, meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis (Arab, Parsi, Koptik, Berber, Turki, dan lain lain), dengan latarbelakang bahasa dan budaya masing-masing, namun berhasil diikat oleh tali persaudaraan Islam. Dengan demikian terwujudlah stabilitas, keamanan dan persatuan. Para pencari ilmu maupun cendekiawan dengan leluasa dan aman bepergian ke pusat-pusat pendidikan dan keilmuan, dari Seville ke Baghdad, dari Samarkand ke Madinah, dari Isfahan ke Kairo, atau dari Yaman ke Damaskus. Ini belum termasuk mereka yang menjelajahi seluruh pelosok dunia Islam semisal Ibn ah (w. 1377).,ūt,Jubayr (w. 1217) dan Ibn Bat
Ketiga adalah faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat masa itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Imam ad-Dhahabī (w. 1348), misalnya, menuntut ilmu hingga usia 20 tahun dengan biaya orangtuanya. Namun umumnya, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk para penuntut ilmu. Di universitas dan sekolah-sekolah tinggi seperti Nizamiyyah, Aziziyyah, Mustansiriyyah dan sebagainya, baik staf pengajar maupun pelajar dijamin kehidupannya oleh badan wakaf masing-masing, sehingga bisa konsentrasi penuh pada bidang dan karirnya serta produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Dengan kemakmuran jugalah kaum Muslim dahulu dapat membangun istana-istana yang megah, perpustakaan-perpustakaan besar dan sejumlah rumah sakit.    
Faktor keempat yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Para saintis semisal Ibn Sina, Ibn Tufayl dan at-Tusi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti patron-nya. Mereka menjadi penasehat sultan, dokter istana, atau sekaligus pejabat (Ibn Sina diangkat sebagai menteri oleh penguasa Hamadan waktu itu). Pentingnya patronase ini dibenarkan oleh sejarawan Toby Huff (1993): The considerable freedom and resources that certain outstanding philosophers and mathematicians had to pursue their studies, however, was always contingent upon the official protection of local rulers. 
Kemunduran Sains di Dunia Islam
Lantas mengapa perjalanan sains di dunia Islam seolah-olah mendadak berhenti, mengapa cahaya kegemilangan itu kemudian redup lalu seolah lenyap sama sekali? Menjawab pertanyaan ini tidaklah sesederhana melontarkannya. Secara umum, faktor-faktor penyebab kematian sains di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, internal dan eksternal. Menurut Profesor Sabra (Harvard) dan David King (Frankfurt), kemunduran itu dikarenakan pada masa terkemudian kegiatan saintifik lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan praktis agama. Arithmetika dipelajari karena penting untuk menghitung pembagian harta warisan. Astronomi dan geometri (atau lebih tepatnya trigonometri) diajarkan terutama untuk membantu para muwaqqit menentukan arah kiblat dan menetapkan jadwal shalat. Penjelasan semacam ini tidak terlalu tepat, sebab asas manfaat ini acapkali justru berperan sebaliknya, menjadi faktor pemicu perkembangan dan kemajuan sains.
Jawaban lain menyatakan bahwa oposisi kaum konservatif, krisis ekonomi dan politik, serta keterasingan dan keterpinggiran sebagai tiga faktor utama penyebab kematian sains di dunia Islam. Ini pendapat David Lindberg (1992). Menurutnya, sains dan saintis pada masa itu seringkali ditentang dan disudutkan. Ia menunjuk kasus pembakaran buku-buku sains dan filsafat yang terjadi antara lain di Cordoba. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi dan kekacauan politik amat berpengaruh terhadap perkembangan sains. Konflik berkepanjangan disertai perang saudara telah mengakibatkan disintegrasi, krisis militer dan hancurnya ekonomi. Padahal, kata Lindberg, a flourishing scientific enterprise requires peace, prosperity, and patronage. Tiga pilar ini mulai absen di dunia Islam menjelang abad ke-13 Masehi. Semua ini diperparah dengan datangnya serangan tentara Salib, pembantaian riconquista di Spanyol, dan invasi Mongol yang meluluh-lantakkan Baghdad pada 1258. Tidak sedikit perpustakaan dan berbagai fasilitas riset dan pendidikan porak-poranda. Ekonomi pun lumpuh dan, sebagai akibatnya, sains berjalan tertatih-tatih. 
Faktor ketiga yang ditunjuk Lindberg biasa disebut ‘marginality thesis’. Sains di dunia Islam tidak bisa maju karena konon selalu dipinggirkan atau dianak-tirikan. Akibatnya, sains tidak pernah secara resmi diakui sebagai salah satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Pengajaran sains hanya bisa dilakukan dengan cara ‘nebeng’ atau diselipkan bersama subjek lainnya. Seberapa jauh kebenaran tesis ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Pada level yang lebih tinggi, hal ini berimplikasi pada riset dan pengembangan. Konon para saintis saat itu banyak yang bekerja sendiri-sendiri, di laboratorium milik pribadi, meskipun disponsori dan dilindungi oleh patronnya. Namun demikian tidak ada lembaga khusus yang menampung mereka. Kesimpulan semacam ini agak problematik. Pertama, karena mencerminkan generalisasi yang tergesa-gesa dan, kedua, karena institutionalisasi tidak selalu berdampak positif tetapi bisa juga berakibat sebaliknya.    
Selain itu, beberapa faktor internal seperti kelemahan metodologi, kurangnya matematisasi, langkanya imajinasi teoritis, dan jarangnya eksperimentasi, juga dianggap sebagai penyebab stagnasi sains di dunia Islam. Pendapat ini disanggah oleh Toby Huff. Menurutnya, mengapa di dunia Islam yang terjadi justru kejumudan dan bukan revolusi sains lebih disebabkan oleh masalah sosial budaya ketimbang oleh hal-hal tersebut diatas. Buktinya, Copernicus pun didapati menggunakan model dan instrumen yang didesain oleh at-Tusi. Tradisi saintifik Islam, tegas Huff, juga terbukti cukup kaya dengan pelbagai teknik eksperimen dalam bidang astronomi, optik maupun kedokteran. Oleh karena itu Huff lebih cenderung menyalahkan iklim sosial-kultural-politik saat itu yang dianggapnya gagal menumbuhkan semangat universalisme dan otonomi kelembagaan di satu sisi, dan membiarkan partikularisme serta elitisme tumbuh berkembang-biak. Di sisi lain, Huff menilai tidak terdapatnya skeptisisme yang terorganisir dan dedikasi murni turut mempengaruhi perkembangan sains di dunia Islam. 
Ada juga klaim yang menghubungkan kemunduran sains dengan sufisme. Memang benar, seiring dengan kemajuan peradaban Islam saat itu, muncul berbagai gerakan moral spiritual yang dipelopori oleh kaum sufi. Intinya adalah penyucian jiwa dan pembinaan diri secara lebih intensif dan terencana. Pada perkembangannya, gerakan-gerakan tersebut kemudian mengkristal jadi tarekat-tarekat dengan pengikut yang kebanyakannya orang awam. Popularisasi tasawuf inilah yang bertanggung-jawab melahirkan sufi-sufi palsu (pseudo-sufis) dan menumbuhkan sikap irrasional dikalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang lebih tertarik pada aspek-aspek mistik supernatural seperti keramat, kesaktian, dan sebagainya ketimbang pada aspek ritual dan moralnya. Obsesi untuk memperoleh kesaktian dan kegandrungan pada hal-hal tersebut pada gilirannya menyuburkan berbagai bentuk bid’ah, takhayyul dan khurafat. Akibatnya yang berkembang bukan sains, tetapi ilmu sihir, pedukunan dan aneka pseudo-sains seperti astrologi, primbon, dan perjimatan. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa kemunduran sains disebabkan oleh praktek-praktek semacam ini, dan bukan oleh ajaran tasawuf.       
Jihad-Sains
Umat Islam mesti banyak berbenah dalam mengejar segala ketertinggalannya dari Barat. Ada beberapa upaya jihad-sains yang harus dilakukan umat Islam untuk memutar kembali roda sejarah ke arah kegemilangan sains Islam.
Pertama, meningkatkan pendidikan sains-teknologi di setiap lembaga pendidikan Islam. Banyak sekolah dan universitas milik umat Islam yang sedikit sekali mengenalkan sains-teknologi. Mereka lebih fokus pada ilmu-ilmu keislaman. Tak satu pun negara Muslim yang memiliki universitas atau pusat riset pengembangan sains-teknologi yang berkelas dunia. Seiring dengan itu, kemampuan berbahasa Inggris juga harus ditingkatkan dengan serius. Saat ini, banyak umat Islam yang mengalami kendala bahasa dalam mengakses literatur sains yang sekitar 80 persen tersimpan dalam bahasa Inggris.
Kedua, menggalakkan penelitian. Sangat disayangkan banyaknya sarjana Muslim penyandang gelar Ph.D dari universitas terkenal Barat yang menjauh dari kegiatan penelitian dan memilih menjadi birokrat. Nature, jurnal ilmiah sangat bergengsi di dunia, mengatakan bahwa prestasi ilmiah negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) sangat jauh terbelakang. Science Citation Index dan Social Sciences Citation Index mencatat jumlah rata-rata publikasi ilmiah 47 negara-negara OKI yang disurvei hanya 13 per satu juta penduduk, sementara rata-rata dunia untuk indeks ini ialah 137. Lebih parah lagi, dari 28 negara dengan produktivitas artikel ilmiah terendah, separuhnya adalah anggota OKI. Gabungan 20 negara Arab hanya menyumbang 0,55 persen dari total karya ilmiah dunia, sementara Israel 0,89 persen, Jerman 7,1 persen, Inggris 7,9 persen, Jepang 8,2 persen dan Amerika 30,8 persen.
Ketiga, memberikan ruang-nafas yang cukup bagi pengembangan sains. Pemahaman yang rigid terhadap al-Qur’an dan Islam secara umum dapat berdampak besar pada kran kebebasan berpikir. Kehilangan kelenturan dalam memahami Islam ini bisa berakibat fatal dengan menganggap bahwa sains sebagai produk budaya Barat yang tidak Islami. Kemajuan bioteknologi seperti genetic engineering, transplantation dan cloning yang sering buru-buru divonis tidak Islami tanpa memahami sisi sainsnya lebih mendalam merupakan produk rigiditas ini.
Kesimpulan
Kemunduran sains Islam jelas di awali dengan kehilangan spirit sains Islam itu sendiri. Para ilmuwan terkemuka zaman keemasan Islam senantiasa mengaitkan setiap aktifitas ilmiahnya dengan ajaran Islam. Mereka mendalami sains tidak semata-mata untuk menjadi saintis, tetapi menjadi hamba Allah yang menjalankan tugas kehambaannya dengan baik. Spirit seperti ini tidak hanya hilang dari saintis, tapi banyak pihak yang terkait dengan kebijakan sains, terutama pemerintah.

0 komentar: